Avís Legal

Política de Privacitat

Tota comunicació amb Pensió la Vila per qualsevol mitjà o a través de la seva adreça de correu electrònic, o dels formularis presents en aquest lloc web, suposa el consentiment exprés per què les seves dades personals siguin incorporades a fitxers titularitat de Pensió la Vila..

Aquestes dades de caràcter personal seran tractades conforme al que es disposa a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Per tant, l’interessat podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte a les dades personals que constin en els anomenats fitxers, podent revocar el seu consentiment per escrit en qualsevol moment.
Això ho podrà fer mitjançant comunicació escrita dirigida a:

Pensió la Vila.
Plaça Major, 5
17800 OLOT
Girona

Informació legal

D’acord amb el que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, s’informa a tots els nostres clients, usuaris i visitants sobre la informació legal relativa a la empresa propietària del lloc web ubicat a l’adreça d’Internet www.pensiolavila.com:

Raó Social: Narcís Vila Soms
Direcció fiscal: Plaça Major, 5, 17800 Olot
Núm R.E.A.T: HG0002128
N.I.F.: 40246324G
Telèfon: 972 269 807